הסדרת הנחיות לבניה ירוקה, שכונת שער הגיא, יוקנעם עילית

תוכנית יק/ מק/ 9680/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת הנחיות לבניה ירוקה, שכונת שער הגיא, יוקנעם עילית
מספר: יק/ מק/ 9680/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת הנחיות לבנייה ירוקה בתחום תכנית ג/ 9680 - שכונת שער הגיא

עיקרי ההוראות:
קביעת הנחיות בינוי לבניה ירוקה באזור המגורים, מבני ציבור ומבנים מסחריים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיקנעם עיליתיקנעם עיליתיקנעם עילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12740כל הגוש
12741כל הגוש1-9999
12742כל הגוש1-9999
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9680שכונת שער הגיא, יוקנעם עיליתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2012תאריך פרסום: 28/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6439. עמוד: 5005. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2012תאריך פרסום: 16/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6361. עמוד: 1986. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012