הסדרת התכנון מתחת לקו מתח עליון בשכונה הצפונית בעראבה.

תוכנית ג/ 12788

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת התכנון מתחת לקו מתח עליון בשכונה הצפונית בעראבה.
מספר: ג/ 12788
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תכנית מתאר עראבה ג/ 10137 מאושרת ע"י תיקון מקום קו חשמל מתח עליון לפי מקום נכון בשטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19379חלק45, 59-6038, 41-42, 44, 46, 55-58, 61-62, 64-66, 86-87
19382חלק20-24, 26, 32, 40, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10137שינוי לתכנית מתאר עראבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף21/06/2002
קבלת תכנית21/10/2001