הסדרת והשלמת של מערכת דרכים בישוב מצפה אביב

תוכנית מש/ מק/ 97/ 109

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת והשלמת של מערכת דרכים בישוב מצפה אביב
מספר: מש/ מק/ 97/ 109
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרה והשלמה של מערכת הכבישים בישוב מצפה אביב עפ"י
תכנית ג / במ / 234

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמצפה אבי"ב

תיאור המיקום:
ישוב: מצפה אבי''ב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18558חלק1, 8