הסדרת זכויות בניה בשכונת נווה העמק

תוכנית 26/ 02/ 122/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת זכויות בניה בשכונת נווה העמק
מספר: 26/ 02/ 122/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת זכויות בניה, קווי בניין ונושאים עיצובים בשכונת נווה העמק ירוחם ושינוי ייעוד ממגורים לשצ"פ ושטח למבני ציבור.

עיקרי ההוראות:
א. מתן הוראות לעיצוב אדריכלי.
ב. הגדלת זכויות בניה.
ג. שינוי יעוד שטח המיועד למגורים ולדרכים לשטח ציבורי פתוח ומבני ציבור.
ד. מתן הוראות לפיתוח השטח ולתשתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםירוחםירוחםירוחם

תיאור המיקום:
שכונת נווה העמק
רחובות: תמר, מעגל, רימון, ערבה, הגפן, אתרוג, הדקל
קואורדינטה X 192400
קואורדינטה Y 544400

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39547חלק1-182, 208-212, 214-215, 218-220, 227-232, 234-236217, 222, 224, 226, 238-239, 241
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 262. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים20/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/08/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר14/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2426. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים05/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/07/2008
קבלת תכנית15/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים115914/06/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901008/06/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה