הסדרת זכויות בניה למגרש 917 - שכונת בן-גוריון - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 107/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת זכויות בניה למגרש 917 - שכונת בן-גוריון - אופקים
מספר: 23/ 03/ 107/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית באה להסדיר זכויות בניה למגרש 917.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39564חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 107/ 15שכונת בן-גוריון - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/12/2005
קבלת תכנית13/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200501105/12/2005