הסדרת חלק ממבנה שחדר לתחום דרך, כפר כנא

תוכנית ג/ 19402

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת חלק ממבנה שחדר לתחום דרך, כפר כנא
מספר: ג/ 19402
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי נקודתי בתוואי דרך מקומית

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מדרך למגורים ב'
שינוי יעוד ממגורים א' לדרך
שינוי נקודתי בנספח התחבורה המאושר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17392חלק6, 69
17398חלק27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגנ/ 15318ביטול חלק מדרך והצרתו, כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/10/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2012
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2306. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה01/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/03/2011
קבלת תכנית08/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200913/06/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים133931/01/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201100801/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה