הסדרת ייעוד קרקע ע"י איחוד וחלוקה ושינוי קווי בניין - עמק השלום

תוכנית יז/ מק/ 7324/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת ייעוד קרקע ע"י איחוד וחלוקה ושינוי קווי בניין - עמק השלום
מספר: יז/ מק/ 7324/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
"הסדרה גאומטרית של יעודי קרקע ע"י איחוד וחלוקה, קביעת שטחי שרות ושינוי קווי בניין"

עיקרי ההוראות:
1. אחוד וחלוקת שטחים ללא שינוי זכויות בנייה מותרות עפ"י ת.מ 7324. על פי סעיף 62א(א)1.
2. שינוי קוי בניין למבנים קיימים/ מוצעים. על פי סעיף 62א(א)4.
3. הרחבת דרך לפי סעיף 62א(א)2.
4. קביעת הנחיות בינוי והוראות בהתאם לנספח הבינוי המצורף. לפי סעיף 62א(א)5.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11072חלק23-26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7324עמק השלום מרכז הדרכה לתייר ולמטייל-יוקנעם מושבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2012תאריך פרסום: 28/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6439. עמוד: 5010. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר01/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות28/12/2011תאריך פרסום: 28/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6349. עמוד: 1688. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים02/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2011. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200727/06/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012