הסדרת יעודי הקרקע במגרש עילוט

תוכנית ג/ 20084

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת יעודי הקרקע במגרש עילוט
מספר: ג/ 20084
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת יעודי קרקע וקווי בניין במגרש מאושר.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד ממגורים ומסחר למגורים ב'
שינוי בקווי בנין לפי קו אדום מקווקו בתשריט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 10איחוד וחלוקה ושינו הוראות בניה, עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/04/2012
קבלת תכנית05/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200913/06/2012