הסדרת יעודי קרקע ותוואי דרכים, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 20214

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת יעודי קרקע ותוואי דרכים, בסמת טבעון
מספר: ג/ 20214
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור המגורים בהתאם לגבול השיפוט של המועצה והסדרת דרך לפי הקיים

עיקרי ההוראות:
הסדרת אזור המגורים ע"י שינוי יעוד מחקלאי למגורים וההפך
הסדרת יעוד דרך לפי הקיים בשטח
קביעת הנחיות בינוי ופיתוח בהתאם

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10469חלק8, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 911שנוי יעוד -מחצבת חצורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/04/2012
קבלת תכנית12/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200913/06/2012