הסדרת יעודי שטחים , כפר יחזקאל

תוכנית ג/ גל/ מק/ 102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת יעודי שטחים , כפר יחזקאל
מספר: ג/ גל/ מק/ 102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרה של יעודי השטח מבלי לשנות את שטחם ומבלי לשנות את זכויות הבניה - בהתאם להוראות תכניתג/ 8184 - על מנת לאפשר בניית מבנה ציבור - גן ילדים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23090חלק84, 94
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
תוכניתג/ גל/ מק/ 91שינוי ייעוד משצ"פ למבנה ציבור , כפר יחזקאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900112/01/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801430/09/2008