הסדרת כביש גישה למגרשים בשכונת בית א-זעתר, שינוי למתאר, עראבה

תוכנית ג/ 10326

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת כביש גישה למגרשים בשכונת בית א-זעתר, שינוי למתאר, עראבה
מספר: ג/ 10326
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת כבישי גישה למגרשים,חלוקה מחדש, קביעת הוראות וזכויות הבניה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות דרכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19345חלק99, 132-133, 142-143, 147-160, 162-163, 166-227, 23196-97, 129, 137, 140, 161, 230, 236
19346חלק296, 13, 16-21, 23, 52
19389חלק105-106
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7240שינוי לתכנית המתאר מספר ג / 4041 - עראבה.שינוי
תוכניתג/ 4014תכנית מתאר עראבהשינוי
תוכניתג/ 6761שנוי לתקנון תכנית מתאר -עראבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1816. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות18/03/2003תאריך פרסום: 18/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5167. עמוד: 1874. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2003. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2003. עיתון: ידיעות אחרונות.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/06/1998
קבלת תכנית13/11/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200301323/07/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29031/03/2003