הסדרת כבישים , כפר כמא

תוכנית ג/ 2686

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת כבישים , כפר כמא
מספר: ג/ 2686
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת כבישים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15330חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/06/1977
קבלת תכנית14/07/1976