הסדרת כבישים, כפר קמא

תוכנית ג/ 2663

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת כבישים, כפר קמא
מספר: ג/ 2663
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת כבישים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/01/1977
קבלת תכנית11/07/1976