הסדרת מגרש לבריכת שחיה בקדרון

תוכנית בר/ 40/ 16/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת מגרש לבריכת שחיה בקדרון
מספר: בר/ 40/ 16/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הסדרת מגרש לבריכת שחיה ומתקני ספורט בתחום שטח ציבורי פתוח.
2. צרוף שטח לבריכת שחיה ע"י שינוי ייעוד מבניני ציבור לשטח ציבורי פתוח.
3. ביטול דרך קיימת.

עיקרי ההוראות:
1. הסדרת מגרש לבריכת שחיה ומתקני ספורט בתחום שטח ציבורי פתוח.
2. צרוף שטח לבריכת שחיה ע"י שינוי ייעוד מבניני ציבור לשטח ציבורי פתוח.
3. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
4. ביטול דרך קיימת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרקדרוןהתפוח

תיאור המיקום:
שטח פתוח במרכז הישוב צמוד למוסדות חינוך ומגורים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4708חלק32
4711חלק6048
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/03/2012
קבלת תכנית31/08/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201200814/05/2012