הסדרת מגרש מס' 55 ברח' קיבוץ גלויות

תוכנית 23/ 03/ 102/ 122

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מגרש מס' 55 ברח' קיבוץ גלויות
מספר: 23/ 03/ 102/ 122
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת מגרש באזור מגורים א'
על ידי חלוקת המגרש, ושינויים בהנחיות ומגבלות
בניה ובקוי הבנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
רחוב קיבוץ גלויות
מגרש 55

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39554כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 25/06/1998.
פרסום לאישור ברשומות10/05/1998תאריך פרסום: 10/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4643. עמוד: 3540. שנה עברית: התשנח .
החלטה בדיון באישור תכנית16/03/1998
פרסום להפקדה ברשומות06/01/1998תאריך פרסום: 06/01/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4606. עמוד: 1247. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים01/01/1998תאריך פרסום בעיתון: 01/01/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/12/1997
החלטה בדיון בהפקדה24/11/1997
קבלת תכנית01/07/1997