הסדרת מגרש 306 - מושב עופר

תוכנית חכ/ 156/ ד/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מגרש 306 - מושב עופר
מספר: חכ/ 156/ ד/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שימוש לצרכניה באזור המיועד לשטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.

עיקרי ההוראות:
- הסדרת גבולות בין שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור לבין דרך.
- הוספת שימוש לצרכניה לצרכי המושב במגרש 306A בנוסף לשימושים המותרים בהתאם
ל- חכ/ 156/ ד.
- קביעת קווי בניין.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
- יתר זכויות והוראות הבניה בשני תאי השטח, כולל מבנה הצרכניה, יהיו מכוח התכנית
המאושרת - חכ/ 156/ ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעפר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11796חלק6-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 156/ דתכנית מתאר למושב עופר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/05/2012תאריך פרסום: 16/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6416. עמוד: 3987. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים20/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/04/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/03/2012
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2571. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2012
פרסום להפקדה בעיתונים02/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/12/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/11/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה14/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/08/2011
קבלת תכנית07/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201200422/02/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים134430/01/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201101014/09/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה