הסדרת מגרשי מגורים, רמת מגשימים

תוכנית ג/ 12327

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת מגרשי מגורים, רמת מגשימים
מספר: ג/ 12327
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה מחדש של שטח התכנית להסדרת מגרשי המגורים.
ב. שינוי ממגורים ב' למגורים א'.
ג. שינוי הוראות הבניה ותוספת הוראות ביחס לתכנית ג/ 10097.
ד. הגדלת אזור מגורים מיוחד על חשבון שטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמת מגשימים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10097רמת מגשימים - הרחבת הישובשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/06/2002תאריך פרסום: 20/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5087. עמוד: 3000. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים31/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/05/2002
החלטה בדיון באישור תכנית16/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות10/12/2001תאריך פרסום: 10/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5038. עמוד: 711. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים23/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2001. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/11/2001
החלטה בדיון בהפקדה09/05/2001
קבלת תכנית20/12/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200216/01/2002