הסדרת מגרשים , אילניה

תוכנית ג/ 16917

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מגרשים , אילניה
מספר: ג/ 16917
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
הסדרת מגרשים ונחלה במושב אילניה .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי ייעוד קרקע ממגורים א' , שטח ציבורי פתוח, שטח למוסדות ציבור , קרקע חקלאית ודרך (במצב מאושר), וממגורים א' , שצ"פ , שטח למוסדות ציבור , קרקע חקלאית ודרך (בתכנית בהליכי אישור) למגורים א' , מגורים בנחלה חקלאית , שצ"פ , אזור למבנים ומוסדות ציבור , קרקע חקלאית ודאך .
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע .
קביעת הוראות בניה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15141חלק15, 17, 42
15156חלק44-46, 49, 108
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/05/2007
קבלת תכנית05/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200701329/08/2007