הסדרת מגרשים - קיבוץ בית ניר

תוכנית 6/ 03/ 142/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מגרשים - קיבוץ בית ניר
מספר: 6/ 03/ 142/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספת מגרשי מגורים בקיבוץ בית ניר ע''י יצירת מסגרת תכנונית הכוללת 89 יח''ד קיבוציות קיימות (מגורים א' מיוחד) וכן 138 יח''ד קהילתיות קיימות (מגורים א') ובנוסף 20 יח''ד קהילתיות מתוכננות, סה''כ 247 יח''ד, ע''י שינוי יעודי קרקע מאזור "מגורים" לשטחים שיעודם "מגורים א'" , דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת הוראות בדבר זכויות מעבר ורישום זיקת הנאה.
ד. יצירת מערכת דרכים פנימית ע''י שינוי יעודי קרקע מאזור מגורים לשטח שיעודו דרך מוצעת או דרך משולבת.
ה. הקמה ושמירת שטח ציבורי פתוח לצרכי הפרדה ומעברי ניקוז ותשתיות.
ו. קביעת מגבלות בגין קיומו של אתר ארכיאולוגי מוכרז.
ז. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה ליעודי הקרקע בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבבית ניר

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34057חלק3, 7-10
34058חלק1, 6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 142/ 3קיבוץ בית נירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות18/08/2008תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4420. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/07/2008
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/2008
פרסום להפקדה בעיתונים30/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 772. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/07/2006
קבלת תכנית31/10/2005