הסדרת מעבר דרך ומסילה בהפרדת מפלסים, בוסתן הגליל

תוכנית ג/ 15219

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מעבר דרך ומסילה בהפרדת מפלסים, בוסתן הגליל
מספר: ג/ 15219
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
* מתן פתרון תחבורתי במפלסים שונים במפגש בין דרך מוצעת בישוב בוסתן הגליל לבין מסילת הברזל בקו חיפה- נהריה בקטע עכו - נהריה
* מתן פתרון תחבורתי במפלסים שונים במפגש בין דרכים קיימות בישוב בוסתן הגליל לבין מסילת הברזל בקו חיפה - נהריה בקטע עכו נהריה
מסילת הברזל בקו חיפה - נהריה בקטע עכו נהריה.
הסדרת דרך חקלאית מעל נחל יסף.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מבני ציבור לדרך, שצ"פ ומתקנים הנדסיים.
שינוי יעוד משטח מגורים בישוב כפרי או כל יעוד אחר, לשטח לתפעול מסילה.
שינוי יעוד משטח לקרקע חקלאית, מגורים בישוב כפרי, מבני ציבור או כל יעוד אחר לדרך.
שינוי יעוד דרך לשצ"פ.
לייעד שטחים בתחום התכנית להסדרת ניקוז, לטיפול ושיקום נופי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבוסתן הגליל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19964חלק1, 7, 9
19965חלק32, 37
19966חלק2, 15-16, 54, 64, 66, 68, 71-79, 87-88
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4359חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 15730הרחבה צפונית, בוסתן הגלילשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/08/2009תאריך פרסום: 25/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5990. עמוד: 5742. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים31/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/07/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות12/02/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות24/01/2007תאריך פרסום: 24/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5619. עמוד: 1268. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים28/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/12/2006
החלטה בדיון בוולק"ח04/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה19/07/2006
קבלת תכנית23/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/01/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה