הסדרת מערך הדרכים והתנועה אל תחום התכנית ובתחומה

תוכנית בר/ 232/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערך הדרכים והתנועה אל תחום התכנית ובתחומה
מספר: בר/ 232/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. פירוט לתכנית מתאר בר/ 232, ע"י הסדרת מערך הדרכים
והתנועה אל תחום התכנית ובתחומה, הסדרת החניה,
קביעת תנאים והנחיות לשמירה על איכות הסביבה,
והוראות בדבר ביצוע פיתוח השטח ועיצוב נופי.

2. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
מצפון ומדרום לכביש הכניסה לקיבוץ גבעת ברנר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3799חלק4, 4830, 50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 232אזור תעשיה ומסחר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5327. עמוד: 3941. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים02/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/07/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/05/2004
החלטה בדיון באישור תכנית03/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2001
קבלת תכנית27/11/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים41911/07/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200400503/03/2004