הסדרת מערכת דרכי גישה למגרשים, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 15377

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערכת דרכי גישה למגרשים, בסמת טבעון
מספר: ג/ 15377
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי מדרך להולכי רגל לדרך משולבת על מנת לדאוג לגישה מוטורית לכל בעלי המגרשים שנותרו ללא גישה למגרשים.
הסדרת הסדרי תנועה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע מדרך להולכי רגל לדרך משולבת ורחבות סובה.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ביטול חלק מדרך להולכי רגל ושינוי שצ"פ.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10366חלק506-512, 544-561, 570-573520, 580
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6265אחוד תכניות מפורטות בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף05/05/2005
קבלת תכנית20/03/2005