הסדרת מערכת דרכי גישה לשכונת סעדיה, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 15274

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערכת דרכי גישה לשכונת סעדיה, בסמת טבעון
מספר: ג/ 15274
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מדרך להולכי רגל לדרך משולבת ורחבות סובה.
קבעת התכליות המותרות לכל עיוד קרקע.
ביטול חלק מדרך רגל ושינוי לשצ"פ
קביעת השלבים לההתניות לביצוע

שינוי מדרך להולכי רגל לדרך משולבת ע"מ לדאוג לגישה מוטורית לכל בעלי המגרשים שנותרו ללא גישה למגרשים והסדרת הסדרי תנועה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10366חלק506-512, 544-561, 570-573520, 580
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6265אחוד תכניות מפורטות בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/04/2005
קבלת תכנית03/02/2005