הסדרת מערכת דרכים במתחם מפעלי העמק ובית העלמין, קיבוץ שריד

תוכנית ג/ 18981

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערכת דרכים במתחם מפעלי העמק ובית העלמין, קיבוץ שריד
מספר: ג/ 18981
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת גישה ומערכת דרכים לאזה"ת מפעלי העמק ולבית העלמין שריד מכביש 73

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מחקלאי לדרך מוצעת ובטול דרך גישה קודמת לבית העלמין מכביש 73.
קביעת הוראות ביצוע ופיתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשריד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17286חלק111, 14, 27-28
17458חלק3, 11-13, 17, 20-21, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3370ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - רמת דודשינוי
תוכניתג/ 2765אזור תעישה משותף -יזרעאליםשינוי
תוכניתג/ 12407קבוץ שריד - מתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/08/2010
קבלת תכנית27/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים201001111/11/2010