הסדרת מערכת דרכים בעילוט

תוכנית ג/ 19907

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערכת דרכים בעילוט
מספר: ג/ 19907
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת והתמאת מערכת הדרכים המקומית.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מדרך למגורים.
שינוי יעוד ממגורים לדרך ולדרך משולבת.
התאמת דרכים משולבות ושבילים לבניה קימת.
התרת קונזולה לקומות המגורים העליונות מעל המדרכה בתוואי הדרך מס' 41, בתא שטח מס' 42.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17484חלק32-38, 41, 67-70, 73
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכניתגנ/ 16216הסדרת ייעודים, מערכת דרכים וחניה ציבורית - עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/03/2012
קבלת תכנית09/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200913/06/2012