הסדרת מערכת דרכים וייעודים במתחם דרום מערבי, עילוט

תוכנית ג/ 16845

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערכת דרכים וייעודים במתחם דרום מערבי, עילוט
מספר: ג/ 16845
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
תיקון מערכת דרכים במתחם מזרחי - עילוט .

עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת מערכת תחבורה , ביטול דרכים והתווית דרכים חלופיות , הרחבה או הצרה בדרכים עפ"י מצב קיים .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק1-6, 8, 22-25, 31
17487חלק33
17488חלק47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/04/2007
קבלת תכנית05/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200701006/06/2007