הסדרת מערכת דרכים ושטחי ציבור וחלוקה-כפר כנא

תוכנית ג/ 14306

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערכת דרכים ושטחי ציבור וחלוקה-כפר כנא
מספר: ג/ 14306
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- תכנון מחדש שכונת מגורים בת 253 יח"ד.
- חלוקה מגרשים בהסכמת בעלים
- ביטול דרכים באופן חלקי.
- התווית דרכים.
- תכנון מחדש אזור מבנה ציבור.
- תכנון ושינוי מדרך גישה להולכי רגל.

עיקרי הוראות התכנית:

- לפי הוראות מס' ג/ 8588 מאושרת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנאכפר כנא
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה30/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/11/2003
קבלת תכנית12/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401530/06/2004