הסדרת מערכת דרכים מקומית, יפיע

תוכנית גנ/ 17154

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערכת דרכים מקומית, יפיע
מספר: גנ/ 17154
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
הסדרת מערכת דרכים .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי ייעוד מדרך משולבת למגורים ב' ושביל להולכי רגל .
שינוי ייעוד ממגורים לדרך משולבת .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16878חלק4-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/07/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2007
קבלת תכנית16/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200801009/07/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701724/09/2007