הסדרת מערכת דרכים מקומית, עילוט

תוכנית ג/ 14727

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערכת דרכים מקומית, עילוט
מספר: ג/ 14727
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד ותוואי דרכים להולכי רגל לדרכים משולבות
הגדרת קווי בניין לפי תשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17484חלק6364, 73
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2005תאריך פרסום: 24/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5419. עמוד: 3545. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים17/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית13/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1916. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים21/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה03/11/2004
קבלת תכנית09/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501013/04/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים48528/02/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200402903/11/2004