הסדרת מערכת דרכים מתחם צפוני, עילוט

תוכנית ג/ 16944

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערכת דרכים מתחם צפוני, עילוט
מספר: ג/ 16944
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
הסדרת מערכת הדרכים במתחם צפוני - עילוט .

עיקרי הוראות התכנית :
הסדרת מערכת דרכים ע"פ מבנים קיימים ולפי דרכים קיימות בפועל .
שינוי ייעוד מדרך לשצ"פ , ממגורים לדרך ומדרך למגורים .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק51-52, 63-66, 72-7532, 44-46, 50, 53, 62, 67, 70-71
17488חלק38
17501חלק2-5, 10-11, 31-34
17843חלק1-2, 4-5, 30-31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה06/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/05/2007
קבלת תכנית15/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200701006/06/2007