הסדרת מערכת דרכים נקודתית

תוכנית ג/ 12283

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערכת דרכים נקודתית
מספר: ג/ 12283
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מדרך להולכי רגל משולבת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17484חלק35, 37-39, 41-42, 55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/08/2001
קבלת תכנית10/01/2001