הסדרת מערכת דרכים שכונתית-יפיע:

תוכנית ג/ 14199

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת מערכת דרכים שכונתית-יפיע:
מספר: ג/ 14199
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת דרכי גישה 40,41 לפי מצב קיים והסדרת מערכת התנועה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16878חלק1, 3, 10, 12, 17, 19, 22-23, 25, 81-83, 85, 87, 96-97
16880חלק1, 11, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
תוכניתג/ 6082שנוי עוד השטח למגורים -יפיעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/11/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/09/2003
קבלת תכנית07/09/2003