הסדרת מערכת דרכים - מתחם מרכזי, עילוט

תוכנית ג/ 17151

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערכת דרכים - מתחם מרכזי, עילוט
מספר: ג/ 17151
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
הסדרת מערכת הדרכים במתחם מרכזי - עילוט .

עיקרי הוראות התכנית :
הסדרת מערכת דרכים ע"פ מבנים קיימים ולפי דרכים קיימות בפועל .
שינוי ייעוד מדרך הולכי רגל לדרך גישה .
הרחבת דרכים .
התווית דרכים .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק32-37, 42-446, 21-22, 41
17484חלק15-16, 35-54, 56-59, 61-71, 7411, 17, 20-22, 31-32, 34, 60, 73
17486חלק5, 10-17, 21-22
17501חלק74-8072-73, 86-87
990511חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף02/12/2007
קבלת תכנית08/07/2007