הסדרת מערכת דרכים - עילוט

תוכנית ג/ 15960

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערכת דרכים - עילוט
מספר: ג/ 15960
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי תוואי דרכים בהתאם לבתים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק10-11, 19, 22
17501חלק68-74, 77, 874, 6-7, 16-21, 45, 47, 49-50, 59, 63-67, 81-82, 85-86
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/02/2006
קבלת תכנית08/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601630/10/2006