הסדרת מערכת דרכים, עילוט

תוכנית ג/ 14811

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערכת דרכים, עילוט
מספר: ג/ 14811
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
תיקון מערכת דרכים במתחם מרכזי - עילוט.

עיקרי התכנית התכנית:
הסדרת מערכת תחבורה לפי בתים קיימים ולפי דרכים קיימות בפועל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק32-37, 42, 4421-22, 41
17484חלק15-16, 34-35, 56-7111, 17, 20-22, 31-32
17486חלק11-17, 21-22
17501חלק74-8071-73, 87
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה22/12/2004
קבלת תכנית05/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200403622/12/2004