הסדרת מערכת הדרכים באזור התעשיה, כפר כנא

תוכנית גנ/ 17894

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערכת הדרכים באזור התעשיה, כפר כנא
מספר: גנ/ 17894
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מערכת הדרכים באזור תעשיה.
שינוי במגבלות השימוש למשרדים.

עיקרי ההוראות:
ביטול דרך והרחבת דרך
שינוי יעוד ממבנה ציבור לדרך, שינוי יעוד מאזור מלאכה ותעשיה זעריה לדרך, שינוי יעוד מדרך לאזור תעשיה קלה ומלאכה, שנוי יעוד מחקלאי לדרך, שינוי יעוד משצ"פ לדרך, שנוי יעוד מדרך לשצ"פ שנוי בשטחי המשרדים המותרים לבניה.
הגדלת גובה מותר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17385חלק279, 14-15, 23, 26, 30-31, 51, 60, 81
17386חלק4-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 10256בית קברות כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 11414אזור תעשיה כפר כנא, מתאר1שינוי
תוכניתג/ 11322ביטול דרך וייעוד השטח המבוטל לאזור מלאכה ותעשיה וחקלאישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2415. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים28/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/02/2010
החלטה בדיון באישור תכנית16/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות11/08/2009תאריך פרסום: 11/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5986. עמוד: 5279. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים17/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2009
קבלת תכנית17/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200903116/12/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים106230/08/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900228/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה