הסדרת מערכת הדרכים והתווית דרכים בעילוט

תוכנית ג/ 11567

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת מערכת הדרכים והתווית דרכים בעילוט
מספר: ג/ 11567
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי והסדרת מערכת הדרכים בישוב עילוט עפ"י מצב בנינים קיים ועפ"י תכנית כבישים של יועץ דרכים ובהתאם לתכנית האב של הישוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק5-6, 11, 22-23, 25-261, 4, 7-9, 12-17, 19-21, 29-38, 41-44
17485חלק2, 46, 50, 53, 61-62, 67, 70-71, 101, 10451-52, 63-66, 72, 75
17486חלק1, 3-4, 16-18, 22, 27, 31-322, 5-15, 19-21, 23-26, 28
17488חלק43, 46-47, 53-5438-42, 44-45, 48-51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח17/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2000
קבלת תכנית26/10/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46703/03/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח14801/07/2002