הסדרת מערכת הדרכים מתחם מזרחי, עילוט

תוכנית ג/ 15016

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערכת הדרכים מתחם מזרחי, עילוט
מספר: ג/ 15016
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון מערכת דרכים במתחם מזרחי - עילוט
שינוי מע' דרכים בהתאם לתוכנית אב עילוט לשנת 2020

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק1-6, 8, 22-25
17487חלק33
17488חלק47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/11/2004
קבלת תכנית13/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200500930/03/2005