הסדרת מצב קיים בשטח של בתים קיימים והסדרת חניות לבתים

תוכנית 2/ 03/ 135/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מצב קיים בשטח של בתים קיימים והסדרת חניות לבתים
מספר: 2/ 03/ 135/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שטחים לבניה מגורים ולמסחר חניות וזכויות
בניה על ידי שינויים ביעודי קרקע וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
שכונת יעלים - א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק79-80
40010חלק16-17, 24-25, 27-30, 33-35, 38-39, 57, 108, 136, 163, 184-185, 187, 190, 192, 195-196103, 106, 112, 132-134, 142-143, 179, 193, 197
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/1995תאריך פרסום: 01/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4308. עמוד: 3429. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים01/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/03/1995
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/1994
החלטה בדיון בהתנגדויות24/10/1994
פרסום להפקדה ברשומות02/06/1994תאריך פרסום: 02/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4219. עמוד: 3567. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים12/04/1994תאריך פרסום בעיתון: 12/04/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/01/1994
החלטה בדיון בהפקדה01/03/1993
קבלת תכנית17/11/1991