הסדרת מצב קיים - מושב כפר ורבורג

תוכנית 8/ 03/ 112/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מצב קיים - מושב כפר ורבורג
מספר: 8/ 03/ 112/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מגרש מגורים א' על ידי שינוי ביעודי קרקע
וקביעת מגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ורבורג

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2748חלק36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1996.
פרסום לאישור ברשומות10/11/1996תאריך פרסום: 10/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4455. עמוד: 433. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית26/08/1996
פרסום להפקדה ברשומות09/06/1996תאריך פרסום: 09/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4416. עמוד: 3551. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים07/06/1996תאריך פרסום בעיתון: 07/06/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/05/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/05/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה19/05/1996
החלטה בדיון בהפקדה30/09/1992
קבלת תכנית02/09/1992