הסדרת מתחם תעשיה ומסחר פירסום לפי סעיף 77-78.

תוכנית ג/ 17724

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מתחם תעשיה ומסחר פירסום לפי סעיף 77-78.
מספר: ג/ 17724
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מתחם תעשיה ומסחר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק14, 16-17, 20-2118, 100, 124
17385חלק22-27, 81
17386חלק1-16, 19-21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום קביעת תנאים ברשומות03/03/2009תאריך פרסום: 03/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5924. עמוד: 2632. שנה עברית: התשסט .
פרסום קביעת תנאים בעיתונים13/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/08/2008
קבלת תכנית13/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200801310/12/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר קביעת תנאים עפ"י סעיף 78
נוסח הודעה על הכנת תכנית