הסדרת נגישות ושפורים בתנועה.

תוכנית הצ/ 6/ 1/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת נגישות ושפורים בתנועה.
מספר: הצ/ 6/ 1/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת נגישות ושיפורים בתנועה ע"י:
1. שינוי ייעוד ממגורים ומשצ"פ לדרך משולבת.
2. שינוי ייעוד משצ"פ ומדרך משולבת למגורים.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםאליכיןאליכין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7922חלק134-137
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 6/ 1/ 0מתאר אליכיןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות02/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3409. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/06/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה20/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/12/2003
קבלת תכנית10/12/2003