הסדרת נגישות.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 223

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת נגישות.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 223
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת נגישות והתאמת גבולות מגרשים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד מאזור מגורים א' ומשטח ציבורי פתוח לדרך ציבורית.
2. שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לשטח ציבורי פתוח.
3. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א'.
4. הסדרת נגישות וגבולות מגרשים עפ"י הקיים בשטח.
5. שינוי הוראות בניה.
6. תוספת 6% שטח עיקרי.
7. שינוי בקוי בנין למבני עזר.
8. איחוד וחלוקה בהסכמה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונדהתבור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8210חלק32, 7770
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4169. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר17/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/07/2008
קבלת תכנית15/06/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה