הסדרת נחל גזר מתחם רג"ם 3000.

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 427

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הסדרת נחל גזר מתחם רג"ם 3000.
מספר: מח/ ש/ 427
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת נחל גזר בפארק גזר מתחם רג"מ 2000.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזר
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401306/07/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400226/01/2004