הסדרת נחל חרוד

תוכנית ג/ 12115

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת נחל חרוד
מספר: ג/ 12115
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2.2.1 קביעת העורק ורצועת המגן כשטח קרקע האסור בשימושים עתידיים כלשהם, למעט אלא המותרים עפ"י חוק הניקוז והגנה בפני שטפונות תשי"ח 1957.
2.2.2 קביעת תחום השפעה על עורק ורצועת המגן של נחל חרוד.
2.2.3 קביעת רצועת מגן לנחל חרוד כהגנה בפני שימויש קרקע סותרים העלולים להפריע לפעילות הניקוז התקינה ו/או להפגע על ידי זרימתנגר בנחל וסביבתו.
2.2.4 קביעת הוראות בדבר ביצוע עבודות ניקוז בתחומי העורק ורצועת המגן, פיקוח ואחזקה ושמירתם בפני מפגעים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינות
צפוןבית שאןבית שאן
צפוןהגלבועהגילבוע
צפוןעפולהעפולה
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11912חלק150
16702חלק6-8, 15-18
16789חלק1, 5-6, 21, 23-24
16790חלק1
16793חלק1
16813חלק1
16814חלק12, 23-24
16815חלק1-3, 8-9, 21-31
16818חלק1-2, 11, 13-19, 21-22, 24-26, 30
16819חלק1-10, 16-19
20560חלק1
20563חלק1, 4
20564חלק1
20579חלק1-6
20580חלק1
20581חלק2
20582חלק2-6
20583חלק1-9, 11-12
22813חלק3-6, 8, 10-11, 19
22823חלק1-5
22824חלק5, 7-9, 20, 29-30, 33-35, 38-48
22828חלק4
22829חלק4-6, 10-11, 13, 15
22836חלק1-11, 14-18, 26-29
22837חלק152-5, 13, 17-18
22838חלק1-2, 10-17, 26
22845חלק1-8, 20, 24-25
22846חלק15-16, 18, 20
22879חלק1-2, 4, 116, 122, 133
22885חלק1-31, 107-111
22888חלק76-80, 82-84, 91, 98
22889חלק46-48
22890חלק11-39, 102, 199, 201, 203, 207, 209, 211, 213, 215
22904חלק1-4, 63-65, 68-72
22906חלק1-9, 46, 61, 63, 65-72, 74-82
22912חלק2-16, 42-44, 82-83, 95, 97, 120-122, 126, 140-141
22914חלק2, 32, 64
22931חלק1, 3-10, 21
22932חלק1-5, 12
22936חלק1-2, 6-7, 19
22937חלק1, 20-21, 24
22946חלק1-3, 8
23080חלק1-4
23081חלק1-2, 4-10
23082חלק14, 18-20, 26, 30
23083חלק6, 9-13
23084חלק1
23085חלק48-49, 58
23086חלק44-45
23122חלק21, 33, 35-37
23123חלק71-72, 74
23124חלק10, 15, 23-24
23125חלק20-21, 25, 29, 46, 48, 50, 52, 54, 64, 69
23126חלק20, 26, 29-30, 33-34, 36, 42
23147חלק5
23148חלק9-10, 14-15
23149חלק9, 20, 24, 26, 28-29
23153חלק6, 8
23154חלק11, 13-15, 17, 21
23155חלק1
23164חלק16, 20, 26-27, 29-30, 39-42
23165חלק20-21
23166חלק20
23168חלק18, 25-26, 30-31, 34, 37
23178חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/03/2001
קבלת תכנית14/09/2000