הסדרת נחל כופר בקטע שכונת ידידיה

ישות כללית ניקוז/ תגפ/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור תכנית ע"פ חוק המים,ניקוז ושיטפונות
שם: הסדרת נחל כופר בקטע שכונת ידידיה
מספר: ניקוז/ תגפ/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת נחל כופר שכונת ידידיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב74923/03/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב74816/02/2009