הסדרת נחל נין

תוכנית ג/ 12343

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת נחל נין
מספר: ג/ 12343
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מניעת הצפות,
העמקת האפיק להתאמתו לשמש מוצא למאספי ניקוז תת קרקעי,
יצוב האפיק למניעת חתירה ושקיעת סחף,

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16924חלק4
16981חלק1, 3
16982חלק1-2
16983חלק1-2, 4-6
16985חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/09/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/07/2000
קבלת תכנית03/07/2000