הסדרת נחל תבור קטע מאגר גזית

תוכנית ג/ 12400

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת נחל תבור קטע מאגר גזית
מספר: ג/ 12400
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1) מניעת הצפות
2) יצוב האפיק ומניעת חתירות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15374חלק4-5, 7
15375חלק4, 8
22528חלק27-28, 41, 45
22544חלק31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/06/2002
קבלת תכנית18/03/2001