הסדרת צומת כניסה לתחנה אגד

תוכנית ג/ 16090

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת צומת כניסה לתחנה אגד
מספר: ג/ 16090
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת צומת מול תחנת אגד עם דרך 90 לאוטובוסים ולמכוניות פרטיות.
הסדרת חניון ציבורי פתוח לקהל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןקרית שמונהקרית שמונהקרית שמונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13109חלק35, 58, 7431, 37, 47, 56-57, 60, 73
13145חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7115מרכז העיר,קטע מערבי -קרית שמונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2012. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5781. שנה עברית: התשסט .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/08/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/07/2009
החלטה בדיון באישור תכנית05/05/2008
פרסום להפקדה בעיתונים09/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2008. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 467. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/09/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/06/2006
קבלת תכנית02/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200800905/05/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים81631/10/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601727/09/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה