הסדרת קווי בנין, קיבוץ גזית

תוכנית יז/ מק/ 12466/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת קווי בנין, קיבוץ גזית
מספר: יז/ מק/ 12466/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין מ- 3 מטר ל- 0 מטר בקומת הקרקע בתשריט עפ"י סעיף 62א(א)4 במתחם א' שבתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלגזית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23245חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12466קיבוץ גזיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800730/04/2008